Külső-Somogy

Külső – Somogy ismeretlen útjain

Külső-Somogy majd 2800 négyzetkilométeren terül el a Balaton és a Kapos-folyó között. Keleten a Sió medre, míg nyugaton a Nagyberek keleti széle, a keleti-Bozót-patak határolja.

A terület három kistájra van osztva:

  • Somogyvári-dombság (vagy Nyugati Külső-Somogy),
  • Koppánymenti-dombság (vagy Keleti Külső-Somogy),
  • Kaposmenti-dombság (vagy Déli külső-Somogy).

A somogyiasan szólva „hegyvidék” átlagos magassága 200-300 m, legmagasabb pontja az Almán-tető (316 m), ami egyben Somogy megye legmagasabb pontja. A táj szép és igen változatos, a száraz fennsíkokká szélesedő dombságot helyenként üde, zöld völgyek teszik tagolttá. Felszínét vastag lösztakaró borítja, melyben évezredek alatt az erózió völgyeket, mélyutakat, barlangokat alakított ki.

Területének legjellemzőbb növénytakarója az erdő. A dombvidékeken legelterjedtebb a cseres-kocsánytalan tölgyes erdőtípus, nedvesebb helyeken néhol a bükk is megjelenik, míg a mélyebb területeken a kocsányos tölgy és a kőris az uralkodó. A zárt erdők a vízmosásos domboldalakon legelőkkel határosak.

A vidék nem bővelkedik természetvédelmi oltalom alatt álló területekben. Országos jelentőségű védettséget élvez a Látrányi-puszta, mely egykor akárcsak a Nagyberek, a Balaton sekély déli öble volt. A homokbuckák szabdalta területen nagy kiterjedésű láprétek, kaszálók találhatóak. Természetvédelmi terület továbbá a 28 hektáron elhelyezkedő Somogyvári Kupavár-hegy is. Ez elsősorban nem természeti értékei végett kapta a besorolást, hanem mert Somogyvár és környéke a honfoglalás korában a vidék stratégiai fontosságú területe volt, mivel akkoriban a hegy lábáig ért a Balaton.

Helyi jelentőségű védelemben részesül Zalán a Zichy kastély parkja és a család sírhelye, Kötcsén a Keserű-, valamint a Csepinszky kúriák parkjai és egy szelídgesztenye facsoport, Somogytúron a Kunffy kastély parkja, Somogyváron a Brézai erdő, Siófokon pedig a Töreki-tavak. Külterjesen üzemeltetett halgazdasági tavak, melyek környezetében másodlagos homoki gyepek, középkorú őshonos fafajú erdők találhatók.